Friday, May 25, 2012

ulam 2 am fov mlong.........ada lagi ni sebahagian jer

 timun.....
 ulam raja....
 pucuk  daun cekur
 petai .jering.buah putat.kacang botor....
 kerdas......
pucuk putat......

No comments:

Post a Comment